CUISINE CULINAIRE RIJNMOND

Vlaardingen

PASSIE VOOR KOKEN


 • Puur natuur
  Puur natuur
 • Zonder inspanning geen resultaat
  Zonder inspanning geen resultaat
 • Producten van het seizoen
  Producten van het seizoen
 • Koken met passie
  Koken met passie


De contributie bedraagt in 2019 € 280,- per kalenderjaar. Wordt men lid gedurende het kalenderjaar, dan betaalt men het nog resterende deel van de jaarcontributie. Restitutie van contributie van een gemiste kookavond is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bij verhindering (na overleg) bij een andere brigade te koken. Iedere kookavond kost circa € 25,00 aan ingrediënten en wijn. Dit wordt op de avond zelf betaald aan de chef. Het lidmaatschap gaat pas in als het aspirant lid, na 2 keer te hebben meegekookt, besluit lid te worden. leder nieuw lid betaalt bij intrede een eenmalig inschrijfbedrag van € 80,-. In het verleden zijn apparatuur, ovens, fornuizen, salamander, grill, serviezen etc. opgebouwd uit contributies van onze club. Als nieuw lid stap je daar zo in. Dit eenmalige entreegeld is bedoeld als uw bijdrage aan de bestaande inventaris, wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Elk lid conformeert zich aan de huishoudelijke regels en het geldende kledingvoorschrift.

Bankrekeningnummer: NL31 INGB 0000197827