Cuisine Culinaire Rijnmond
Passie voor koken

Extra gebruik kookstudio VanDeKook, Westmolenstraat 6
te Schiedam vanaf 1 juli 2023

 1. Extra kookavond eigen brigades.
  Alle brigades kunnen jaarlijks beschikken over 12 kookavonden/-middagen,
  volgens rooster.
  Indien een kookavond/-middag uitvalt, kan deze op een ander tijdstip worden
  ingehaald indien inpasbaar binnen het rooster. Wordt deze avond gebruikt voor
  een partneravond van de brigade, dan is een bijdrage in de ‘vaste kosten’
  verschuldigd van € 2,50 per persoon met een minimum van € 30,—. Daarnaast
  ‘flessengeld’ € 40,—* of wijn/drankjes via de gebruikelijke barbon.
  *nb.’flessengeld’ € 40,— is ter compensatie voor de vereniging wanneer er ‘eigen wijn’ wordt
  meegebracht/geschonken.
  Wordt voor de partneravond van een brigade een extra avond/middag
  gereserveerd (max 1 x per jaar) dan is de kostendekkende bijdrage € 130,- en €
  2,50 per persoon voor de ‘vaste kosten’ met een minimum van € 30,—. Ook dan
  geldt € 40,— ‘flessengeld’ of wijn/drankjes via de gebruikelijke barbon.
 2. Verhuur aan leden voor uitsluitend privédoeleinden.
  Leden kunnen voor strikt privégebruik de kooklocatie huren. Hierbij moet in ieder
  geval een (sous)chef van een brigade aanwezig zijn die verantwoordelijk is voor
  een correct gebruik van de kooklocatie en de materialen, alsmede de juiste
  opgave van het barverbruik via de gebruikelijke barbon.
  De kosten voor een middag of avond bedragen € 150,— en € 2,50 per persoon
  voor de ‘vaste kosten’ met een minimum van € 30,—. Ook dan geldt €40,—
  ‘flessengeld’ of wijn/drankjes via de gebruikelijke barbon.
 3. Reservering en afzeggen reservering.
  Reserveren van een extra (partner) avond voor de brigade of privé-doeleinden
  kan vanaf 4 maanden voor de gewenste datum. Bij afzegging van een
  reservering gelden de navolgende regels:
  – uiterlijk 4 weken voor de reservering is kosteloos
  – uiterlijk 2 weken voor de reservering is de helft van de verhuurkosten
  verschuldigd
  – bij nog later afzeggen wordt de volledige huur in rekening gebracht.
  Het bestuur