Cuisine Culinaire Rijnmond
Passie voor koken

Het lidmaatschap gaat pas in als het aspirant lid, na 2 keer te hebben meegekookt, besluit lid te worden. Ieder nieuw lid betaalt bij intrede een eenmalig inschrijfbedrag van € 80,-. In het verleden zijn apparatuur, ovens, fornuizen, salamander, grill, serviezen etc. opgebouwd uit contributies van onze club. Als nieuw lid stap je daar zo in. Dit eenmalige entreegeld is bedoeld als uw bijdrage aan de bestaande inventaris, wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Bij de bevestiging van uw lidmaatschap ontvangt u ook het club-embleem van de CCR welke u op de koksbuis dient te dragen. De contributie bedraagt € 280,- per kalenderjaar. Wordt men lid gedurende het kalenderjaar, dan betaalt men het nog resterende deel van de jaarcontributie. Restitutie van contributie van een gemiste kookavond is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bij verhindering (na overleg) bij een andere brigade te koken. Iedere kookavond kost ca € 25,00 aan ingrediënten en wijn. Dit wordt op de avond zelf betaald aan de chef die dit afdraagt aan het secretariaat.